loading
Asortyment

Nasza oferta

katalog
Rury betonowe (wszystkie średnice)
Kręgi betonowe (wszystkie średnice)
Pierścienie dystansowe betonowe
800 600 30 |    600 500 30
800 600 50 |    600 500 50
800 600 100 |    600 500 100
800 600 150 |    600 500 150

Pokrywy wpustu ulicznego betonowa(wszystkie typu wpustów)
Polbruki, bloczki betonowe, krawężniki, obrzeża
Studnie betonowe
Wylot rury betonowej
Elementy prefabrykowane odwodnienia pasa drogowego zgodne z "KPED"
Elementy studni betonowych
Pompy
Pompy głebinowe
Pompy C.O.
Hydrofory
Zbiorniki hydroforowe
Szamba
Studnie
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Studnie wodomierzowe
Przepompownie
Wodomierze domowe
Wodomierze gwintowane
Wodomierze przemysłowe
Stojak hydrantowy z wodomierzem
Zawory przelotowe
Zasuwy (wszystkie typy)
Hydranty nadziemne i podziemne
Trójniki kołnierzowe i pozostałe kształtki żeliwne
Kołnierze stalowe
Nawiertki
Rury kanalizacyjne
Rury PE
Rury wodociągowe
Kształtki kanalizacyjne
Złącza PE
Studnie kanalizacyjne PCV
Teleskopy z włazem, wpustem
Włazy kanalizacyjne, pierścienie dystansowe żeliwne
Wpusty jezdniowo-krawężnikowe
Wpusty uliczne
Skrzynki żeliwne (wszystkie typy)
-wodne
-gazowe
-hydrantowe
Asfalt workowany
Sól w tabletkach do zmiękczania wody